Ασύρματη μαγνητική επαφή

Με δυνατότητα διαμόρφωσης του μαγνητικού βάρους, Nan watt technology Micro, 3V 1.300mAh, μπαταρία λιθίου, walk test, RF test, ενδείξεις LED, επιτήρηση RF, ανίχνευση χαμηλής μπαταρίας.  Πιστοποιητικά: CE, ETSI.