Υπέρυθρος ασύρματος παθητικός ανιχνευτής

Nan Technology, Shielded, 3V, μπαταρία λιθίου, 1.300 mAh, Walk Test, RF test, ενδείξεις LED. επιτήρηση RF, ανίχνευση χαμηλής (πτώσης) μπαταρίας. Πιστοποιητικά: CE, ETSI.