Μαγνητική επαφή

Μαγνητική επαφή μεγάλου ανοίγματος 1″ (2,54cm) σε δύο χρώματα.

PS-1671-B     καφέ χρώμα

PS-1671-W    λευκό χρώμα

Κατηγορία: