Πληκτρολόγιο LED 8 ζωνών

Διαθέτει 5 προγραμματιζόμενα πλήκτρα ειδικών λειτουργιών. Πλήκτρα για συναγερμό φωτιάς, ιατρικής βοήθειας και πανικού. Προγραμματιζόμενη είσοδο ζώνης ή έξοδος PGM. Συμβατό και με παλαιότερα τα συστήματα της σειράς Power Της DSC.

Κατηγορία: