Πληκτρολόγιο σταθερών χαρακτήρων (fix word) τύπου LCD

Πληκτρολόγια 64 ζωνών, με μοντέρνα λεπτή γραμμή, με 5 προγραμματιζόμενα πλήκτρα ειδικών λειτουργιών. Πλήκτρα για συναγερμό φωτιάς, ιατρικής βοήθειας και πανικού. Προγραμματιζόμενη είσοδος ζώνης ή έξοδος PGM. Διαθέτει εικονίδια λειτουργιών πίνακα. Συμβατό με τα συστήματα της σειράς Power της DSC.

Κατηγορία: