Χωνευτή μαγνητική επαφή

Διατίθεται σε καφέ και σε λευκό χρώμα.

N2120  065-130006   λευκό χρώμα

N2120  035-130018    καφέ χρώμα

Κατηγορία: