Σετ τηλεχειρισμού ενός (1) καναλιού για σύστημα ασφαλείας.

Περιλαμβάνει και ένα τηλεχειριστήριο.
Μονοσταθούς καταστάσεως On & Off (αφοπλισμός και οπλισμός συστήματος).

Κατηγορία: