Υπέρυθρος Παθητικός Ανιχνευτής (PIR) και μικροκυμάτων

Έχει ανοσία στα κατοικίδια (έως 25 κιλά). Ανιχνευτής μικροκυμάτων με Anti-Masking. Κάλυψη έως 15 μέτρα, με άνοιγμα 90 μοιρών. Αμφίδρομη ρύθμιση ευαισθησίας μικροκυμάτων/PIR.