Υπέρυθρος Ανιχνευτής με ανοσία στα κατοικίδια (έως 25 κιλά)

Έχει κάλυψη έως 15 μέτρα, με άνοιγμα 90 μοιρών. Προγραμματιζόμενη ρύθμιση παλμικότητας με τεχνολογία ASIC και ρύθμιση ευαισθησίας του PIR. Προσαρμόζεται στο χώρο μόνος του. Η κατασκευή του δεν επιτρέπει τη διέλευση ζωυφίων πάνω στο PIR.