ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

Με μικροεπεξεργαστή για τον έλεγχο συστημάτων πυρασφάλειας, μικρών ή μεγάλων διαστάσεων. Διαθέτει μητρική πλακέτα 8 ζωνών, στην οποία μπορούν να συνδεθούν μέχρι 2 πλακέτες επέκτασης J400-EXP8 για ένα σύνολο έως 24 ζώνες και 504 συνδεδεμένων ανιχνευτών. Κάθε ζώνη ανίχνευσης διαθέτει μια έξοδο επανάληψης συναγερμού που επιτρέπει την επιλογή ανίχνευσης πυρκαγιάς. Μπορεί να γίνει πίνακας 2 ανεξάρτητων κατασβέσεων, με την πλακέτα J400EXT. Προδιαγραφές: EN54