ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 8 ΖΩΝΩΝ

Με μικροεπεξεργαστή για τον έλεγχο συστημάτων πυρασφάλειας, μικρών ή μεγάλων διαστάσεων. Ο πίνακας διαθέτει 8 ζώνες στις οποίες μπορούν να συνδεθούν έως 21 ανιχνευτές για κάθε ζώνη, για ένα σύνολο έως 168 συνδεδεμένων ανιχνευτών. Μπορεί να γίνει πίνακας κατάσβεσης με την πλακέτα J400EXT. Προδιαγραφές: EN54.