Συμβατικός Πίνακας Πυρανίχνευσης 4 Ζωνών

Με μικροεπεξεργαστή για τον έλεγχο συστημάτων πυρασφάλειας, μικρών ή μεγάλων διαστάσεων. Ο πίνακας διαθέτει 4 ζώνες στις οποίες μπορούν να συνδεθούν έως 21 ανιχνευτές για κάθε ζώνη, για ένα σύνολο έως 84 συνδεδεμένων ανιχνευτών. Μπορεί να γίνει πίνακας κατάσβεσης με την πλακέτα J400EXT> Προδιαγραφές : EN54