ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 2 ΖΩΝΩΝ

Έχει μικροεπεξεργαστή για τον έλεγχο συστημάτων πυρασφάλειας, μικρών ή μεγάλων διαστάσεων.Ο πίνακας διαθέτει 2 ζώνες στις οποίες μπορούν να συνδεθούν μέχρι και 21 ανιχνευτές σε κάθε ζώνη, συνολικά έως και 42 συνδεδεμένοι ανιχνευτές. Εάν συνδεθεί με την πλακέτα J400EXT μπορεί να γίνει πίνακας κατάσβεσης. Προδιαγραφές EN54