Πληκτρολόγιο LED 16 ζωνών

Έχει 5 πλήρως προγραμματιζόμενα πλήκτρα, πλήκτρο για φωτιά, πανικό, ιατρική βοήθεια και δυνατότητα 1 ζώνης ή ενός PGM.

Κατηγορία: