Σκληρός Δίσκος  (HDD) – WD (green)

WD (Purple) 500GB        Σκληρός δίσκος 500 GB/SATA 2
WD (Purple)      1 TB        Σκληρός δίσκος      1 GB/SATA 3
WD (Purple)      2 TB       Σκληρός δίσκος      2 GB/SATA 3
WD (Purple)      4 TB       Σκληρός δίσκος      4 GB/SATA 3