Διευθυνσιοδοτούμενος (addressable) φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού

Αυτόματη αντιστάθμιση ολίσθησης.
Εύκολη συντήρηση μέσω του αφαιρουμένου θαλάμου καπνού
Ανάγνωση ευαισθησίας χωρίς επαφή μέσω φορητού μετρητή δοκιμής (FSD-100)
Πιστοποιητικά: Not CE Listed, FCC/IC, UL/ULC

 

Κατηγορία: