ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ (ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ FC500

 • 250 συσκευές ανίχνευσης σε κάθε LOOP
 • Χειροκίνητη διαχείριση των LOOP
 • Πιστοποίηση: EN 54
 • Αυτόματη συσκευή (drift compensation)
 • 1 συμβατική ζώνη οποία να δεχτεί έως 32 συσκευές πυρανιχνευτών
 • 64/ 128/ 512 πλήρως προγραμματισμένες ζώνες software
 • 16 προγραμματιζόμενες έξοδοι open collector
 • 3 έξοδοι NAC. 1 μη-προγραμματιζόμενη NAC
 • 16 έξοδοι open collector
 • Interface RS485 για σύνδεση έως και 8 επαναλήπτες (repeaters) FC200/REP και έως 8 πίνακες
 • Εύκολη διαχείριση και προγραμματισμός μέσω αλφαριθμητικού πληκτρολογίου και LCD
 • Software (προστατευμένο με τη χρήση κωδικού πρόσβασης)
 • 1600 event log (μνήμη συμβάντων)
 • Τροφοδοσία 230 Vac
 • Υποστήριξη πολλών γλωσσών
 • Διαθέτει 1 addressable loop (διευθυνσιοδοτούμενο βρόγχο)