ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 1 ΒΡΟΓΧΟΥ (LOOP)

 • Δυνατότητα μετατροπής 3 συμβατικών ζωνών σε 1 βρόγχο (LOOP)
 • 128 συσκευές στο LOOP
 • Πιστοποίηση: EN-54
 • 32 ζώνες ανίχνευσης
 • Αυτόματη ανίχνευση των συσκευών
 • Εύκολος προγραμματισμός από το πληκτρολόγιο
 • Λογισμικό προγραμματισμού και γραφικής απεικόνισης δωρεάν
 • USB θύρα για προγραμματισμό
 • Αποθήκευση 4000 συμβάντων
 • PSTN dialer με Contact ID & SIA πρωτόκολλο για ειδοποίηση (FC 500PS)
 • IP module για απομακρυσμένη διαχείριση (FC500IP3)
 • Λογισμικό για απομακρυσμένη διαχείριση ως 32 πίνακες (FC MAE)

FC MAE
FC 500IP3
FC 500PS