ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ (ADDRESSABLE) Φωτοηλεκτρικός οπτικός ανιχνευτής καπνού

Με οπτική γωνία 360° μέσω 2 Leds, ενσωματωμένο Test switch, δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου

  • Διαστάσεις: 109 x 43 mm
  • Θερμοκρασία σε λειτουργία: -20º έως +79° C
  • Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40º έως +80º C
  • Υγρασία: 95%
  • Πιστοποίηση: EN54 pt 7