ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ (ADDRESSABLE) ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

Σταθερής θερμοκρασίας, με οπτική γωνία 360° μέσω 2 Leds, ενσωματωμένο Test switch, δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου (remote led option)

  • Διαστάσεις: 109 x 43 mm
  • Θερμοκρασία σε λειτουργία: -25º έως +79° C (-40º έως +90º για περιορισμένο χρόνο λειτουργίας)
  • Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40º έως +80º C
  • Πιστοποίηση: EN54 pt 5