Υπέρυθρος Παθητικός Ανιχνευτής (PIR) και μικροκυμάτων

Με ανοσία στα κατοικίδια. Έχει εμβέλεια 3-12μ. με γωνία κάλυψης 90 μοιρών. Διαθέτει ρύθμιση θερμοκρασίας περιβάλλοντος, καθώς και ρύθμιση ακτίνας PIR. Προγραμματιζόμενη παλμική μέτρηση. Επιλέξιμη ανοσία για κατοικίδια έως 25 κιλά.

Προδιαγραφές: EN50131-1 και TS50131-2-2, βαθμός ασφαλείας 2, class II enviromental, CE.