Διευθυνσιοδοτούμενος (addressable) ανιχνευτής κίνησης (PIR) τεχνολογίας Bravo 3

Έχει τη δυνατότητα 3 φακών: κανονικού, κουρτίνας, μη ανίχνευσης ζώων.
Διαθέτει ενσωματωμένο διακόπτη προστασίας.
Έχει κάλυψη έως 15 μέτρα με άνοιγμα 90 μοιρών.

Κατηγορία: