ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

Ανίχνευσης ανώτατου ορίου θερμοκρασίας. Δεν συμπεριλαμβάνεται η βάση στήριξης (5B – universal base). Πιστοποιητικά(ευρωπαϊκές προδιαγραφές): En54 LCPB.