ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΟΡΑΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ 24V

Αν ανιχνεύσει απότομη μεταβολή θερμοκρασίας μπαίνει σε κατάσταση ετοιμότητας και εάν ανιχνεύσει ΚΑΙ καπνό δίνει συναγερμό. Δεν συμπεριλαμβάνεται η βάση στήριξης (5B – universal base). Πιστοποιητικά (ευρωπαϊκές προδιαγραφές): EN54 LPCB.