ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

Ανίχνευσης απότομης μεταβολής θερμοκρασίας και ανώτατου ορίου. Δεν συμπεριλαμβάνεται η βάση στήριξης (5B – universal base). Πιστοποιητικά (ευρωπαϊκές προδιαγραφές): EN54 LPCB.