ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

Ανιχνευτής κατάλληλος για ανίχνευση αργής εξάπλωσης. Ο ανιχνευτής 601CH χαρακτηρίζεται από την υψηλή ταχύτητα απάντησης στην ανίχνευση πυρκαγιάς, με μεγάλη ευελιξία στην εγκατάσταση που επιτρέπει τη χρήση σε εφαρμογές που κάποια εμπόδια θα εμπόδιζαν την ελεύθερη κυκλοφορία του καπνού.