Ανιχνευτής πλημμύρας

Τροφοδοτείται απευθείας από τη ζώνη (δε χρειάζεται επιπλέον τροφοδοσία 12V).

Κατηγορία: