Ανιχνευτής πλημμύρας

Απαιτείται τροφοδοσία 12VDC, έξοδος σε N.C., κατανάλωση 12mA

Κατηγορία: